ÖrebroParamotorklubbflygklubb sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook

Bli medlem eller lösa licens

Gör så här: Du skall i första hand gå in på www.paraglading.se och den vägen registrera dig både som ny pilot och för att förlänga din licens

Vill du bli medlem i klubben men inte lösa någon licens går det självklart bra enligt nedan.

Medlemsavgiften är 400 kr (2021) och betalas till Örebro Paramotorklubb på plusgiro 420 77 01 - 6. Ange ditt för- och efternamn på betalningen!

Skicka även epost till kassören kassorfriflyg.nu med följande:

  • För-, efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer (mobil, hemtelefon etc)
  • Dina behörighetstyper (om du redan har licens)

För mer detaljer kring lösning av häng- eller skärmflyglicenser se licensförnyelse.

Av Jonas L. :: Artikel ändrad 2021-05-07

Örebro Friflygklubb byter namn

Styrelsen är i dag glada att kunna informera att Årsmötet för Örebro Friflygklubb beslutat att byta namn på föreningen till Örebro Paramotorklubb. http://www.orebroparamotor.se

Den nya Styrelsen kommer inom kort lämna närmare information kring namnbytet samt informera vad årsmötet beslutat och löpande om verksamhetsåret 2021.

Styrelsen vill även påminna alla medlem om att förnya sin licens och sitt medlemskap via skärmflygförbundet hemsida på länken nedan, om man inte redan löst sin licens och medlemskap.

Du skall fortfarande lösa din licens och medlemskap med Örebro Friflygklubb till dess att namnändring av klubben är genomförd.

Och du blir automatisk över flyttad under det nya klubbnamnet när namnändringen är klar.

https://www.paragliding.se/Verksamhet/licensutbildningforsakring/licensfornyelse2021/

Av Styrelsen . :: Artikel ändrad 2021-02-25

Vindmätare på flygfältet